לדף עמותת בוגרי לאומי       

בולט כותרת ביטוח הראל אסותא VIP - אבחון וליווי רפואיקו כותרת

 

עיקרי הכיסויים

 

רופא מלווה אישי

 

שירות מנהל רפואי אישי מאפשר למנוי לקבל מידע לגבי מקרים רפואיים מוגדרים, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך אבחון מחלה, בעת ההחלטה על הטיפול, במהלך שלבי הטיפול הרפואי ובמהלך ההחלמה. למנוי המתמודד עם מצב רפואי או מחלה על פי המוגדר להלן, יצוות מנהל רפואי אישי שהינו רופא מומחה, אחות על פי הצורך ומתאמת שירות אשר ילוו אותו ואת בני משפחתו בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב האבחנה ובמשך הטיפול הרפואי וההחלמה, למשך 3 חודשים וכל זאת בכפוף לתנאים המפורטים בכתב השירות.

 

שירות רופא מלווה אישי כולל:

בולטים עגולים מינוי רופא מומחה אשר ישמש כמנהל רפואי אישי לרבות פגישה אישית (Intake), כולל הערכה ראשונה של המקרה הרפואי

     על ידי המנהל הרפואי האישי.

בולטים עגולים המלצה לפניה לגורמים רפואיים ופרא רפואיים מתאימים להמשך ייעוץ/טיפול.

בולטים עגולים ליווי למקרה רפואי על ידי מתאם/ת השירות ו/או הצוות הרפואי והפרא-רפואי.

בולטים עגולים ייעוץ למנוי במהלך אשפוז ו/או אחריו כולל ביקור באשפוז ו/או ביקור בית לאחר טיפול פולשני/ניתוח על פי צורך.

בולטים עגולים מוקד שירות טלפוני.

 

דוגמאות לאירועים הרפואיים לגביהם ניתן לקבל שירות ובכפוף להגדרות המלאות המפורטות בכתב השירות :

בולטים עגולים מקרה רפואי ללא אבחנה, סרטן, מחלות לב, מחלות אורטופדיותניתוחים כירורגיים חוזרים, מחלות עיניים, מחלות

     ופרוצדורות בתחום רפואת הילדים ועוד.

בולטים עגולים עבור כל מקרה רפואי לניהול ישלם המנוי השתתפות עצמית.

בולטים עגולים המנוי יהיה זכאי לקבל שירותים כמפורט בכתב שירות זה לתקופה שתיקבע עפ"י הצורך הרפואי ושלא תעלה על 90 יום.

 

שירות אבחון פרטי מהיר באסותא

 

אפשרות לביצוע הליך אבחון פרטי כולל הבדיקות הנדרשות תוך זמן קצר, בבית חולים אסותא תל אביב, רמת החי"ל. מבוטח שפונה לקבלת השירות, יעבור תהליך אבחון לקביעת אופי המחלה או המצב הרפואי, באמצעות רופא מאבחן וביצוע כל הבדיקות הרפואיות האבחנתיות הנדרשות לפי שיקול דעתו של הרופא (לרבות בדיקות הדמייה ו-MRI תוך 3 ימים בלבד) וקבלת דו"ח אבחון בסיום התהליך, והכל, בתוך מספר ימים בלבד. בנוסף, במסגרת ביצוע בדיקה או ניתוח אצל ספק השירות, יהיה זכאי המנוי לאשפוז בחדר פרטי. אבחון מהיר של בעיה רפואית משמעותית יכול להשפיע על איכות החיים ואף להציל חיים.

 

*התנאים המחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח. ניתן לעיין בפוליסה באתר האינטרנט של הראל בכתובת www.harel.co.il. ההצטרפות כפופה לחיתום ע"י החברה.

 כל מקרה אבחון ואשפוז פרטי, כרוך בהשתתפות עצמית.

 

פיצוי על יום אשפוז מתאונה

 

במקרה אשפוז בבית חולים בארץ או בחו"ל, כתוצאה מתאונה, יקבל המבוטח פיצוי יומי החל מתום תקופת המתנה ועד 14 ימי אשפוז וסה"כ 30 ימי אשפוז בגין שנת ביטוח.

במקרה של אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ יקבל המבוטח פיצוי כ פ ו ל.

באשפוז אלקטיבי (לא דרך חדר מיון) יתקבל 50% מהפיצוי היומי.

תקופת המתנה: 3 ימים.

תקופת ביטוח: עד גיל 80.

 

   

יצחק יעקב ושות' - ניהול סיכונים למשפחה | כפר יהושוע, ת.ד 74 | טלפון: 074-7015070 | דוא"ל: yakov.insurance@gmail.com